Errorless storytelling

..fortællekasse

Der er mange måder at lave historiefortællinger på. For TAVSgruppen er det primære mål at alle kan være aktive deltagere i processen om at bygge en historie. Det at være aktiv deltager forudsætter et udtryk at byde ind med, f.eks. en lyd, ord eller symbol.

I errorless storytelling er der ingen forkerte historier!

At arbejde med historiefortælling, hvor intet er forkert, kan give personer med komplekse funktionsnedsættelser og kommunikationsudfordringer mulighed for at give udtryk for de fantasier og drømme, som alle fabulerer om i sprogtilegnelsesprocessen. Symbolstøttet historiefortælling – hvor intet er forkert – giver brugeren på en kreative mode erfaring med, hvor meget kræft/magt der er i sproget og betydningen af symboler.

I vores stand kan du se og afprøve vores materialer om errorless storytelling.