KommunikationsPas

KOMPAS står for kommunikationspas. Det er ikke en kommunikationsbog i sig selv, men er en måde at formidle de vigtige ting om personen, og personens måde at kommunikere på – såvel kropsbårne som hjulpne kommunikationsformer (hjælpemidler).


Socialstyrelsens hjemmeside findes en lidt længere beskrivelse:

KommunikationsPas er et lille hæfte med oplysninger om personens måde at kommunikere.

Hæftet kan sikre, at vigtige informationer bevares og videregives, hvis personen skal gennemgå miljøskift og andre overgange i dagligdagen…

Læs hele beskrivelsen her:

https://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/metoder/kommunikationspas


Lev har udarbejdet forskelligt materiale omkring Kommunikationspas