Lotte Sidenius

Lotte Sidenius
Kommunikationsvejleder VUK Aalborg – Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation
lotte@tavsgruppen.dk

Jeg er uddannet pædagog i 2001 og har arbejdet indenfor det specialpædagogiske område siden 2002. Siden august 2014 har jeg været ansat som underviser på VUK Voksenskolen for undervisning og kommunikation; www.vuk-aalborg.dk. VUK er en skole for unge med forskellige udfordringer.

Jeg underviser unge med betydelige psyko-motoriske udfordringer og her er den enkelte elevs kommunikative muligheder og udvikling samt brugen af Alternativ og supplerende kommunikation (ASK) et centralt fokus i den unges STU (Særligt tilrettelagte uddannelse).


I mit arbejde har jeg altid været særligt optaget af hvordan de bedste muligheder for samspil og kommunikation med mennesker uden talesprog skabes. Jeg har tilegnet mig viden indenfor området bl.a. i form af VIKOM kursus i kommunikation og samspil med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog 2010/2011 samt diplom modulet ” Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser” ved UCC i København.