Strukturmateriale og skole/hjem dagbog

Strukturstrips og skole-/hjem dagbog

VUK er et STU-tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Selvom eleverne er unge mennesker oplever vi ofte, at de møder op uden et støttende kommunikationsredskab. Nogle elever kommer hurtigt i gang med at bruge PODD eller et andet system til kommunikation. For elever med lidt sprog, tegn-til-tale, egne tegn eller lign.- ja endda for elever, der kan tale og måske læse lidt, kan der alligevel være behov for tydelige struktur via billeder. Derfor benytter vi skole-/hjem bog med BoardMaker billeder eller blot strips med boardmakerbilleder, der giver et hurtigt overblik over dagens aktiviteter.

For elever, der ikke tidligere har brugt BoardMaker billeder til kommunikation, er struktur og skole-/hjem dagbøger også en god måde til at lære symbolerne at kende – fordi billederne meget konkret er koblet til elevens livsverden.

 

  Strukturstrips’ne er et ekstra input til elevens skema, hvor der udelukkende er fokus på ”Sådan ser din skoledag ud og her kan du se, hvem du skal være sammen med!”.
Skole/-hjem dagbogen mere lægger op til udvidet kommunikation omkring elevens skoledag og hvad eleven har at fortælle. Her vigtigt at eleven selv kan fortælle om ”hvad jeg lavede derhjemme i går” samt at kende sit skoleskema og derved møde velforberedt op i skole.

Skole-/hjembogen er opbygget med BoardMakerbilleder, både med faste billeder og plads til at eleven kan indsætte billeder, der fortæller om hvad vedkommende f.eks. har lavet i weekenden eller andet.

 

Overordnet er der det personlige perspektiv nemlig retten til kommunikation, der er i fokus, men dertil kommer GDPR-lovgivningen hvor ”kinabøgerne” er blevet ulovlige. I skole-/hjem-bogen er det eleven selv, eller i samarbejde med omsorgspersoner, der indsætter billeder, der kan støtte fortællingerne fra elevens livsverden.
For talende elever med kognitive og hukommelsesmæssige problemstillinger er ”fortællesiden” med billeder en støtte til sprog, da eleven via billeder får hjælp til at genkalde og formulere oplevelser.

Praktiske tips

Undgå visuelt rod ved at holde jer til ét format billeder – med mindre eleven har synsproblemer og derfor har brug for større billeder, kontraster eller andet.
Ved at holde jer til samme størrelse billeder, kan billeder genbruges af andre elever. Vi har en stor mappe fyldt op med et billedbibliotek.
Skole-/hjem-bøgerne er personlige, men strips’ne kan bruges af alle. De internationale farvekoder fra døvblinde området er også en støtte til hurtigt at fange hvilken dag det er. Ved at bruge farvekoder kan eleven måske have held til at møde systemet ved flytning til anden institution – i håb om, at stedet ikke blot bruger sine egne farvekoder for ugedagene.

Lærer og kommunikationsvejleder
Britta Husted
VUK Aalborg
Studievej 5
9400 Nørresundby
Mail: brit0392@vuksko.dk