Spil – børnealias

At spille et spil er en fantastisk måde at være sammen på både for børn og voksne – uanset forudsætninger. Spil er også en god læringsaktivitet, ikke mindst i forhold til at udvikle sproglige kompetencer.

At spille spil kan hjælpe med at udvikle:

  • Sætningsopbygning: Når vi taler om spillet og spillets gang, hører, eller ser vi (ved hjælp af modellering i kommunikationsbog) hvordan sætninger hænger opbygges på en naturlig måde. Her er også mulighed for at udbygge sætningerne, eller variere ved at anvende eks. personlige stedord
  • Sprogforståelse: Spil giver mulighed for at sætte ord/symboler på handlinger og derved får man bedre forståelse for hvordan ord/symboler og omverden hænger sammen.
  • Opmærksomhed: At spille spil styrker opmærksomhed og evne til at fastholde fokus, fordi man er nødt til at følge med i spillets gang.
  • Turtagning: Når vi skiftes til slå, trænes evne til at tage tur og vente på tur, hvilket er en vigtig kompetence når vi lærer sprog og indgår i kommunikative fællesskaber.
  • Talforståelse: Når vi spiller skal vi ofte tælle eks. terningens prikker, antallet af vundne stik, antal felter vi skal flytte mm. hvilket giver forståelse for hvad tal gør og kan.
  • Hukommelse: De fleste spil appellerer til at man husker regler, hvad der skete i sidste runde eller hvilket slag de andre slog – hvilket styrker hukommelsen
  • Sproglig bevidsthed: Ved at spille kan vi øge bevidstheden om at sprog bla. består af ord/symboler og sproglige handlinger (forklare, beskrive og fortælle)
  • Ordforråd: Spillets ord, gentagelser, illustrationer og handlinger giver mulighed for at lære nye ord/symboler og vendinger.

Børnealias

I boghandelen kan man købe et ordforklaringsspil med billeder:

Børnealias (www.bog-ide.dk/).

Børnealias er et sjovt og lærerigt ordforklaringsspil, hvor man ved skal forklare et ord ved at ”tale rundt om ordet” og uden at sige ordet. Hvis man f.eks. skal forklare pingvin må man gerne sige at det er et dyr, det kan svømme, det spiser fisk og bor i Zoo eller hvad man nu ellers kan finde på for at hjælpe ens makker med at spore sig ind på ordet.

 

Spillet kan sagtens spilles ved brug af symboler. Eksempel på BoardMaker-ark med PCS symboler som kan bruges til at forklare alle de kort som omhandler dyr i spillet findes her.