Kommissorium

Hjemsted: Region Nordjylland – primært aktiviteter i det nordjyske område

Arbejdsopgaver:

Arbejdsgruppen skal fungere som et tværfagligt forum, der gennem gensidig information og erfaringsudveksling har til formål at formidle ideer og god praksis inden for området alternativ og supplerende kommunikation.

 • Formidling af viden fra praksis omkring alternativ og supplerende kommunikation, – herunder
  • Konkrete redskaber – elektroniske og ikke elektroniske
  • Metoder, tilgange og strategier
 • Kurser, temadage, åbne værksteder og kulturelle arrangementer
 • Videreudvikling af metoder og pædagogikker i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikation
 • Formidling af foreningens arbejde nationalt og internationalt
 • Andet

Arbejdsgruppen forholder sig til de givne politiske og organisatoriske rammer i samfundet og sørger for at videregive erfaring med betydningen heraf til relevante instanser.

Arbejdsgruppen udarbejder en gang årligt en kort statusbeskrivelse over det foregående års arbejdsopgaver.

Deltagere:

Arbejdsgruppen består af personer, som i praksis arbejder med ASK  på en måde, som kunne danne inspiration for andre. Medlemmerne har en relevant teoretisk baggrund.

Det vægtes højt, at medlemmerne repræsenterer forskellige brugergrupper, og har forskellige faglige professioner.

Medlemmerne repræsenterer p.t. følgende institutioner:

 • Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Aalborg
 • VUK Aalborg – Voksenskolen for undervisning og kommunikation, Nørresundby
 • Neurocenter Østerskoven, Hobro
 • Rolighedsskolen – Østermølle-afdelingen, Thisted
 • ”Musikterapeuterne” – klinik for musikterapi, Aalborg

Arbejdsgruppen mødes efter behov og mindst 4 gange årligt.


Senest opdateret 3. maj 2019