Emnearbejde om Skagen

På VUK har vi bogklub en gang om ugen.

Bogklubben omhandler emnearbejde og ASK.

Form:

I løbet af et skoleår har vi 5-7 emner, alt efter elevernes behov og tempo.
I slutningen af hvert skoleår afholder vi eksamen i de emner eleverne har beskæftiget sig med. Eleverne besvarer eksamensopgaverne via udpegning af billeder og symboler.

Kom-i-gang sang:

Alle undervisningsgange i Bogklubben starter med en kort ”Bogklubsang”. Sangen understøttes af bevægelser, der også kan udføres selvom man sidder i kørestol. Sangen indikerer at nu har vi Bogklub og bevægelserne skaber ”luft til hjernen”.

Én undervisningsgang i Bogklubben varer 45-60 minutter alt efter elevernes energi og kræfter til at holde fokus. Eleverne er meget forskellige, men ens for dem alle er, at der kræves mange gentagelser, derfor kan et emne strække sig over flere måneder.

Undervisningen er en skøn blanding af konkreter, billeder, symboler, film og rollespil.

Her er beskrevet et eksempel på et undervisningsforløb, trin for trin. Emnet er Skagen.