Vivi Løkkegaard

Vivi Løkkegaard
Speciallærer, talepædagog
Østermølle afd, Rolighedsskolen, Thisted
vivi@tavsgruppen.dk

Jeg hedder Vivi Løkkegaard. Jeg er uddannet lærer fra Skive Seminarium i 1983. Jeg har efterfølgende taget en speciallæreruddannelse med specialer inden for kommunikation-, sprog-, tale, høre og læse-stave problematikker. Jeg har herudover adskillige kortere kurser inden kommunikation med personer med multiple kommunikationsudfordringer. Jeg er certificeret PODD-instruktør. Se mere om PODD (Pragmatisk organiserede dynamiske displays) på www.PODD.dk.

Jeg har været medlem af TAVSgruppen siden 2012.

Siden 2003 har jeg været ansat som tale-hørepædagog på Rolighedsskolens Østermølleafdeling i Thisted. Før dette var jeg lærer i folkeskolen, hvor jeg arbejdede med elever med særlige behov. Jeg fungerer på skolen som kommunikations-, tale-, høre- og læsevejleder. Jeg er særligt optaget af symbolkommunikation/PODD-kommunikation og fremstilling af undervisningsmaterialer, der støtter eleverne i deres kommunikative udvikling.

Østermølle er en specialafdeling på Rolighedsskolen. I afdelingen undervises fysisk og psykisk udviklingshæmmede elever fra 6 til 18 år. Elevtallet ligger på knap 60 elever. Eleverne kommer fra hele Thisted Kommune og også fra omkringliggende kommuner.

På Østermølleafdelingen er der i den daglige undervisning særlig fokus på kommunikation for at give alle elever mulighed for at udtrykke sig så varieret og præcist som muligt.

Læs mere på vores hjemmeside: www.rolighedsskolen.skoleintra.dk eller følg os på facebook i gruppen Rolighedsskolen.

I 2016 dannede vi i Thisted Kommune et netværk omkring kommunikation for at lette de overgange, der er for vores målgruppe. I netværket er børnehave, skole, aflastning, STU, voksenbeskæftigelsestilbud, bosted for børn og voksne samt Kommunikationscentret repræsenteret.