Camilla Bødstrup

Camilla Bødstrup
Tale- hørekonsulent
Institut for Syn og Hørelse
camilla@tavsgruppen.dk

Jeg hedder Camilla Bødstrup. Jeg er uddannet pædagog fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium i 2000. Jeg har taget en diplomuddannelse i specialpædagogik, derudover har jeg taget diverse kurser vedr. tale, sprog og kommunikation.

Jeg har været medlem af TAVSgruppen siden august 2017 og er dermed gruppens nyeste medlem.

Min interesse for ASK startede tilbage i 2002 hvor jeg arbejdede på Neurocenter Østerskoven. Hele mit arbejdsliv har jeg været særligt optaget af det specialpædagogiske praksisfelt, sprog og kommunikation og udviklingen heraf. Jeg har arbejdet som pædagog og talepædagog i børneafdelingen på Taleinstituttet i 8 år, hvorefter jeg fik job som talekonsulent ved PPR Brønderslev hvor mine primære opgaver var udredning og undervisning i forhold til børn/unge med handicaps.

I november 2017 startede jeg som ASK konsulent og talepædagog på Institut for Syn og Hørelse. Mit arbejdsområde er vejledning forhold til udarbejdelse af individuelle kommunikationsløsninger til skolebørn, unge og voksnes med betydelig nedsat funktionsevne. Jeg er certificeret PODD instruktør.

Se mere om ISH på www.ishd.rn.dk.

Som fagperson er jeg særlig optaget af:

  • Formidling af hvordan arbejdet med ASK kan foregå i praksis.
  • Udvikling af ASK materialer som understøtter leg og læring.
  • Implementerings – og forankrings processer af ASK i pædagogisk praksis.
  • Udredning af kommunikative og sproglige vanskeligheder – og forståelsen heraf.