Silvia Jensen

 

Silvia Jensen
Konsulent, musikterapeut
Musikterapeuterne
Læs mere om Silvia
silvia@tavsgruppen.dk

Jeg er uddannet musikterapeut på Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, i 1985.

Jeg har boet i Danmark siden 1990 og arbejdet med musikterapi siden da. I 2002 blev jeg Cand. mag i Musikterapi på Aalborg Universitet. I 2016 færdiggjorde jeg en PD uddannelse i Logopædi på UCN Aalborg. Jeg har gennem årene gennemgået adskillige kurser inden for Kommunikation med personer med multiple kommunikationsudfordringer, herunder Neuropædagogik, Mate Meo uddannelse og Vikoms grunduddannelse.

Jeg har været medlem af TAVSgruppen siden 2000.

Jeg har i mange år arbejder som Pædagogisk konsulent inden for Voksen-handicap regi, først i Nordjyllands amt og senere i Aalborg kommune. Siden 1990 har jeg arbejdet i ”musikterapeuterne”, en privat Klinik for musikterapi. Her arbejder jeg med børn, unge og voksne med kommunikationsproblemer – ud fra et musikterapeutisk perspektiv og med ASK som indfaldsvinkel.

”Musikterapeuterne” er en klinik bestående af 3 musikterapeuter, som arbejder inden for forskellige områder og forskellige diagnoser. Det kan f.eks. dreje sig om personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, senhjerneskadede personer, personer med psykiske lidelser, demens og flygtninge.

Jeg er særligt optaget af at kombinere musikterapeutiske metoder og metoder inden for alternativ og supplerende kommunikation (ASK) ( som, med udgangspunkt i klientens kompetencer, støtter personen i at kunne kommunikere, træffe selvstændige valg og på den måde udvikle sig).

Musikterapi kan foregå individuelt eller i grupper. Som regel mødes man en gang om ugen, og netværket omkring klienten bliver involveret i samarbejdet.

Læs mere på vores hjemmeside: www.musikterapeuterne.dk