Britta Husted

Britta Husted
Kommunikationsvejleder
VUK Aalborg – Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation
britta@tavsgruppen.dk 

 

Uddannet pædagog, med linjefag fra Aalborg Lærerseminarium, har en Pd i Almen Pædagogik fra DPU og VIKOM’s kursuslederuddannelse i Totalkommunikation med børn og unge med multihandicaps.

Jeg er ansat som lærer og kommunikationsvejleder på VUK Aalborg- Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation; www.vuk-aalborg.dk. VUK er en skole for unge med forskellige udfordringer. Jeg underviser unge med svære psykomotoriske udfordringer.

Jeg har arbejdet indenfor det specialpædagogiske område siden 1986 – og lige så længe har jeg beskæftiget mig med alternativ kommunikation og udviklingsprojekter. Jeg er medstifter af TAVSgruppen i 2000.

Som fagperson er jeg særlig optaget af:

  • Støtte elever, der bruger ASK og finde en vej til ASK for de elever, der starter deres STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) uden et støttende kommunikationsredskab.
  • Arbejder med ASK – i relation til mit undervisningsarbejde. Jeg er optaget af hvordan jeg kan formidle min undervisning, så stoffet bliver tilgængeligt, forståeligt, skaber indflydelse og læring eleverne.
  • IT-løsninger til det specialpædagogisk område, hvor jeg i mange år har arbejdet med udvikle undervisningsmaterialer i form af digitale bøger til elever, der ikke kan læse og skrive.
  • Formidlings- og kursusarbejde vedr. ASK, undervisningsmaterialer og projekter.