Britta Husted

Britta Husted
Kommunikationsvejleder
britta@tavsgruppen.dk

Uddannet pædagog, med linjefag fra Aalborg Lærerseminarium, har en Pd i Almen Pædagogik fra DPU og VIKOM’s kursuslederuddannelse i Totalkommunikation med børn og unge med multihandicaps.

Jeg har været ansat som lærer og kommunikationsvejleder på VUK Aalborg-Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation; www.vuk-aalborg.dk. Jeg er nu tilknyttet TAVSgruppen som frivillig seniorkonsulent.

Jeg har arbejdet indenfor det specialpædagogiske område siden 1986 – og lige så længe har jeg beskæftiget mig med alternativ kommunikation og udviklingsprojekter. Jeg er medstifter af TAVSgruppen i 2000.

Som fagperson er jeg særlig optaget af:

  • Støtte elever, der bruger ASK og finde en vej til ASK for de elever, der starter deres STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) uden et støttende kommunikationsredskab.
  • ASK i relation til undervisningsarbejde. Jeg er optaget af formidling af undervisning, så stoffet bliver tilgængeligt, forståeligt, skaber indflydelse og læring for eleverne.
  • IT-løsninger til det specialpædagogisk område, hvor jeg i mange år har arbejdet med at udvikle undervisningsmaterialer i form af digitale bøger til elever, der ikke kan læse og skrive. Her kan, blandt mange projekter, nævnes: Projekt ”Kan selv- vil selv”- digitale undervisningsmaterialer i 4 af folkeskolens fag samt projekt VILD – Virtuel e-learning desktop.
  • Formidlings- og kursusarbejde vedr. ASK, undervisningsmaterialer og projekter.