Kommende aktiviteter

I det kommende år har TAVS-gruppen planlagt følgende aktiviteter:

14. september kl. 14-16 på VUK – Studievej 5, Nørresundby:

Åbent værksted + Oplæg om Dialogisk Læsning v. Vivi og Emmy.

”Dialogisk læsning” var én af standene på vores festival ”Se lyt og forstå”. Dialogisk læsning handler om, hvordan man gennem dialogisk læsning kan støtte og udvikle borgernes sprog-, begrebs- og symbolforståelse.

1. november på ISHD – Sofiendalsvej 92, Aalborg:

Kursusdag ”Symbolstøttede sangbøger” v. Silvia og Vivi,

7. feb. 2024 kl. 14-16 på ISHD – Sofiendalsvej 92, Aalborg:

Åbent værksted + oplæg om ”Bykøbing” v. Lotte og Britta).

Under temaet ”Bykøbing” som var én af standene på vores festival ”Se lyt og forstå”, vil vi demonstrere, hvordan man med lidt kreativitet, BoardMaker program, Mediamixer og klippeklistre kan skabe nogle sjove og brugbare materialer til forskellige aktiviteter.

17. april 2024 på ISHD – Sofiendalsvej 92, Aalborg:

Kursusdag om elektroniske enheder v. Camilla og Astrid ”Hvordan udvikler man sin kommunikation via elektroniske enheder? Præsentation af elektroniske muligheder sammen med pædagogiske overvejelser”.


Dagene med åbent værksted er gratis – kursusdage koster 250 kr. pr. person – incl. kaffe og brød.

Der vil komme invitation ud til alle arrangementer i august måned. For alle arrangementer gælder, at der skal være 10 tilmeldte før de gennemføres