Startside

Se, lyt og forstå

Alternative veje til bøgernes verden

TAVSgruppen afholder kommunikationsfestival
den 14. – 15. marts 2022 på VUK Aalborg, Studievej 5, 9400 Nørresundby.

Læs mere om dagen i menuen til højre.


KOMPAS

KOMPAS står for kommunikationspas.

Det er ikke en kommunikationsbog, men er en måde at formidle vigtige ting om personen, og personens måde at kommunikere på.

Læs mere her


”AAC for Caregivers” – en håndbog, der er udgivet af Specialised Assistive Technology Centre (ATC), Singapore i forbindelse med deres AAC for Caregivers-program. SPD er en velgørenhedsorganisation,
oprettet for at hjælpe mennesker med handicap i alle aldre med at maksimere deres potentiale og integrere dem i det almindelige samfund.

Bogen er oversat til dansk af Ida Mundt, Københavns Professionshøjskole.

Hent den her.

Læs mere på www.podd.dk. (Brug af materialet kræver ikke PODD.)


Corona, kommunikationsbøger og rengøring

Brugen af kommunikationsbøger udfordrer os i en Corona-tid. Hvordan kan vi undgå smittespredning via bøgerne? Hvordan kan vi balancere det realistiske med det sikre? Emmy Kjelmann mfl. har samlet nogle anbefalinger omkring dette. Der er taget udgangspunkt i PODD bøger, men principperne er almengyldige.

Hent dem her


Digital bog om Coronavirus.

Britta Husted har i MediaMixer fremstillet en elektronisk bog, der fortæller om Corona Virus og hvad man skal gøre og ikke må gøre.

Der er i pakken indbygget afspiller, så man behøver ikke have MediaMixer for at kunne afspille bogen.

Hent den her.

Problem med at afspille bogen?  Her er en lynvejledning.


Strukturstrips og skole-/hjem dagbog

VUK er et STU-tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Selvom eleverne er unge mennesker oplever vi ofte, at de møder op uden et støttende kommunikationsredskab. Nogle elever kommer hurtigt i gang med at bruge PODD eller et andet system til kommunikation. For elever med lidt sprog, tegn-til-tale, egne tegn eller lign.- ja endda for elever, der kan tale og måske læse lidt, kan der alligevel være behov for tydelige struktur via billeder. Derfor benytter vi skole-/hjem bog med BoardMaker billeder eller blot strips med boardmakerbilleder, der giver et hurtigt overblik over dagens aktiviteter.

   

Læs mere her.. 

 


 

Kommunikationsværksted for ASK-brugere..

VUK Aalborg – Voksenskolen for undervisning og kommunikation tilbyder i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse vejledning og undervisning vedrørende vedligehold og udvikling af personlige kommunikationshjælpemidler for unge og voksne med psykomotoriske funktionsnedsættelser med begrænset eller uden verbalt sprog.

Kommunikationsværkstedet er gratis og tilbydes som et forløb til borgere i Nordjylland… læs mere her.

Workshops and projects to support an introduction to AAC..

Handouts from the presentation at Isaac International conference 2018 can be found here: From experience to communication ISAAC 2018


From Experience to Communication..

Through teaching, activity projects and workshops, the TAVSgroup has experienced a need for knowledge and inspiration about creating a framework for communication with people with complex communication needs.
The book “From Experience to Communication” is part of this..

The book describes approaches to alternative communication and gives suggestions for opportunities to work with projects, where the target audience get experiences, which sets the stage for meaningful communication and options to choose for themselves.
Read more here

Desde la experiencia hasta la comunicacion.

A través de la educación, proyectos de actividad y talleres, el grupo de TAVS ha experimentado la necesidad de conocimiento e inspiración sobre la creación de un marco para la interacción con personas con necesidades de comunicación complejas.

El libro “Desde la experiencia hasta la comunicacion” es parte de este trabajo.

Este describe formasde comunicación alternativa, y sugiere oportunidades para trabajar en proyectos donde el público objetivo obtiene experiencias que establecen la escena de comunicación significativa, así como opciones para elegir por sí mismos.

Read more here

 


Coronavirus og ASK.

Flere steder er der arbejdet med symbolkommunikation til forståelse af, hvordan man skal forholde sig til corona virus’en og hvad det betyder for vores hverdag. Der er lavet både kommunikationssider og sider til struktur.