Startside


Kursusdag om elektroniske enheder..

v/ Camilla Bødstrup og Astrid Nielsen

17. april 2024 fra kl.9 til 11.30 på ISHD – Sofiendalsvej 92, Aalborg

Hvordan udvikler man sin kommunikation via elektroniske enheder? 

Herunder præsentation af elektroniske muligheder sammen med pædagogiske overvejelser.
Kursusdagen koster 250 kr. pr. person – inkl. kaffe og brød.

For alle arrangementer gælder, at der skal være mindst 10 deltagere.


Kommunikationstavler om årets gang.

Løbende gennem året kommer der kommunikationstavler, tilpasset årstiden.

Brug af tavlerne kræver BoardMaker. De er lavet i udgaver til både BoardMaker 6 og 7, samlet i en zip-fil.

Find dem under Download i menuen til højre.

Nyeste tavler er Konfirmation og Royal Run


Krig i Ukraine – kommunikationstavler.

Vivi Løkkegaard fra TAVSgruppen har lavet et par kommunikationstavler om krigen i Ukraine til børnene på skolen i Thisted. Hun tænker, at andre børn kunne have gavn af symbolstøtte til samtalen omkring krigen og har derfor stillet dem frit til rådighed.

Tavlerne er lavet i både BoardMaker 6 og BoardMaker 7 format. De er lavet i to udgaver med dansk og engelsk tekst.

Hent det via linket til højre.

Vi har fra Tobii Dynavox undtagelsesvis fået lov til også at tilbyde tavlerne som .PDF-fil, som er med i ZIP-filen.


KOMPAS

KOMPAS står for kommunikationspas.

Det er ikke en kommunikationsbog, men er en måde at formidle vigtige ting om personen, og personens måde at kommunikere på.

Læs mere her


”AAC for Caregivers” – en håndbog, der er udgivet af Specialised Assistive Technology Centre (ATC), Singapore i forbindelse med deres AAC for Caregivers-program. SPD er en velgørenhedsorganisation,
oprettet for at hjælpe mennesker med handicap i alle aldre med at maksimere deres potentiale og integrere dem i det almindelige samfund.

Bogen er oversat til dansk af Ida Mundt, Københavns Professionshøjskole.

Hent den her.

Læs mere på www.podd.dk. (Brug af materialet kræver ikke PODD.)


Strukturstrips og skole-/hjem dagbog

VUK er et STU-tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Selvom eleverne er unge mennesker oplever vi ofte, at de møder op uden et støttende kommunikationsredskab. Nogle elever kommer hurtigt i gang med at bruge PODD eller et andet system til kommunikation. For elever med lidt sprog, tegn-til-tale, egne tegn eller lign.- ja endda for elever, der kan tale og måske læse lidt, kan der alligevel være behov for tydelige struktur via billeder. Derfor benytter vi skole-/hjem bog med BoardMaker billeder eller blot strips med boardmakerbilleder, der giver et hurtigt overblik over dagens aktiviteter.

   

Læs mere her.. 


 

Kommunikationsværksted for ASK-brugere..

VUK Aalborg – Voksenskolen for undervisning og kommunikation tilbyder i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse vejledning og undervisning vedrørende vedligehold og udvikling af personlige kommunikationshjælpemidler for unge og voksne med psykomotoriske funktionsnedsættelser med begrænset eller uden verbalt sprog.

Kommunikationsværkstedet er gratis og tilbydes som et forløb til borgere i Nordjylland… læs mere her.


From Experience to Communication..

Through teaching, activity projects and workshops, the TAVSgroup has experienced a need for knowledge and inspiration about creating a framework for communication with people with complex communication needs.
The book “From Experience to Communication” is part of this..

The book describes approaches to alternative communication and gives suggestions for opportunities to work with projects, where the target audience get experiences, which sets the stage for meaningful communication and options to choose for themselves.
Read more here

Desde la experiencia hasta la comunicacion.

A través de la educación, proyectos de actividad y talleres, el grupo de TAVS ha experimentado la necesidad de conocimiento e inspiración sobre la creación de un marco para la interacción con personas con necesidades de comunicación complejas.

El libro “Desde la experiencia hasta la comunicacion” es parte de este trabajo.

Este describe formasde comunicación alternativa, y sugiere oportunidades para trabajar en proyectos donde el público objetivo obtiene experiencias que establecen la escena de comunicación significativa, así como opciones para elegir por sí mismos.

Read more here