Kommissorium

Hjemsted: Region Nordjylland

Arbejdsopgaver:

Arbejdsgruppen skal fungere som et tværfagligt forum, der gennem gensidig information og erfaringsudveksling har til formål at komme med ideer og forslag til fremtidige initiativer inden for området alternativ og støttende kommunikation, f.eks.:

  • Indsamling og videregivelse af information til relevante instanser i forhold til alternativ og støttende kommunikation
  • Kurser og temadage
  • Nye kommunikationshjælpemidler, computerprogrammer og anden produktudvikling
  • Udvikling af nye metoder og pædagogikker i forbindelse med alternativ og støttende kommunikation
  • Andet

Ud fra en konkret vurdering og vægtning af behovet for en indsats har arbejdsgruppen til opgave at kanalisere de prioriterede ideer videre til relevante instanser, som efterfølgende kan føre disse ud i livet.

Arbejdsgruppen forholder sig herudover til de givne politiske og organisatoriske rammer i samfundet og sørger for at videregive erfaring med betydningen heraf til relevante instanser.

Arbejdsgruppen udarbejder en gang årligt en kort statusbeskrivelse over det foregående års arbejdsopgaver.

Deltagere:

Arbejdsgruppen består af personer, som har gennemgået Vikom’s kursuslederuddannelse, Vikom’s kursus i samspil og kommunikation med børn og unge med multihandicap uden verbalt sprog, eller som på anden vis har erhvervet sig tilsvarende viden og erfaring. De repræsenterer rådgivnings- eller undervisningsinstanser samt boenheder for brugere med behov for alternativ eller støttende kommunikation. Medlemmerne skal samtidig dække brugere på alle alderstrin.

Medlemmerne repræsenterer p.t. følgende institutioner:

  • Institut for Syn og Hørelse
  • Voksen-specialskoler
  • Behandlingscenter for Unge med handicap
  • Konsulentfunktion for Voksen-handicappede
  • Krabben, Hjortdal

Arbejdsgruppen mødes efter behov og mindst 4 gange årligt på skift på deltagernes arbejdspladser.

Varetagelse af sekretærfunktion, herunder indkaldelse til møder, dagsorden og udarbejdelse af beslutningsreferat går på omgang mellem arbejdsgruppens medlemmer.

Senest opdateret (Lørdag, 30. januar 2010)