Åbent værksted

Åbent værksted 

 

TAVSgruppen afholder næste Åbent Værksted i marts 2019.

Dato og indhold følger, så snart det er fastlagt.