Bente Møller-Jensen

Bente Møller-Jensen
Pædagog og kommunikationsvejleder
Samværs – og Aktivitetscenter Hjortdal
bmj@tavsgruppen.dk

Jeg hedder Bente Møller-Jensen. Jeg er uddannet pædagog fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium i 2005. Jeg har taget begge ASK moduler på UCC, derudover har jeg efteruddannelse i forandringsledelse og ICDP.

Jeg har været medlem af TAVS-gruppen siden august 2016.

Min interesse for ASK startede tilbage i 2000 hvor jeg arbejdede på Egmont Højskolen i Hou. Jeg har siden dengang arbejdet inden for forskellige områder af det pædagogiske felt.

Siden 2012 har jeg arbejdet som socialpædagog og kommunikationsvejleder på Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal (SAH) i Jammerbugt Kommune. Det er et §104 tilbud, som er normeret til 25 borgere. Se mere på https://sah.jammerbugt.dk/.

300 meter fra SAH ligger Bofællesskabet Krabben. SAH og Krabben har et unikt samarbejde omkring etablering og vedligeholdelse af det bedst mulige sprogmiljø og hver borgers alternative og supplerende kommunikationsløsninger.

Som fagperson er jeg særlig optaget af:

  • implementerings og forankrings processer af ASK i pædagogisk praksis.
  • at sikre selvbestemmelse – også for mennesker med svære handicaps.
  • formidling af arbejdet med ASK i pædagogisk praksis.

I SAH og Krabben arbejder vi ud fra vores kommunikationssyn. Læs mere om det og om de forskellige måde, vi praktiserer ASK i pædagogisk praksis her: https://sah.jammerbugt.dk/om-os/alternativ-og-supplerende-kommunikation.