Startside

Åbent værksted 

torsdag 3. oktober 2019. 

Oplæg om..

 Inspiration, ideer og materialer til emnearbejde og aktiviteter for unge ASK-brugere.  

Læs mere her

Bogens år 

30. 31. marts 2020. 

I anledning af ”Bogens år” arbejder TAVSgruppen med forberedelsen af et kulturelt arrangement for ASK-brugere d.30. og 31. marts 2020 på VUK Aalborg. .

Se, lytte og forstå – Alternative veje til bøgernes verden

Læs mere her


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen har udarbejdet PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival.
7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v..
De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale


 

 

Kommunikationsværksted for ASK-brugere..

VUK Aalborg – Voksenskolen for undervisning og kommunikation tilbyder i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse vejledning og undervisning vedrørende vedligehold og udvikling af personlige kommunikationshjælpemidler for unge og voksne med psykomotoriske funktionsnedsættelser med begrænset eller uden verbalt sprog.

Kommunikationsværkstedet er gratis og tilbydes som et forløb til borgere i Nordjylland… læs mere her.

Workshops and projects to support an introduction to AAC..

Handouts from the presentation at Isaac International conference 2018 can be found here: From experience to communication ISAAC 2018


From Experience to Communication..

Through teaching, activity projects and workshops, the TAVSgroup has experienced a need for knowledge and inspiration about creating a framework for communication with people with complex communication needs.
The book “From Experience to Communication” is part of this..

The book describes approaches to alternative communication and gives suggestions for opportunities to work with projects, where the target audience get experiences, which sets the stage for meaningful communication and options to choose for themselves.
Read more here

Desde la experiencia hasta la comunicacion.

A través de la educación, proyectos de actividad y talleres, el grupo de TAVS ha experimentado la necesidad de conocimiento e inspiración sobre la creación de un marco para la interacción con personas con necesidades de comunicación complejas.

El libro “Desde la experiencia hasta la comunicacion” es parte de este trabajo.

Este describe formasde comunicación alternativa, y sugiere oportunidades para trabajar en proyectos donde el público objetivo obtiene experiencias que establecen la escena de comunicación significativa, así como opciones para elegir por sí mismos.

Read more here