Startside

Indflydelse på eget liv..

Hvordan får man det, når man er udfordret kognitivt og kommunikativt?

Temadag 4. oktober 2018.

En temadag med TAVSgruppen, der henvender sig til fagpersoner indenfor det specialpædagogiske område, som beskæftiger sig med borgere, der er udfordret kognitivt og kommunikativt- og derved er brugere af ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation).


 

Kommunikationsværksted for ASK-brugere..

VUK Aalborg – Voksenskolen for undervisning og kommunikation tilbyder i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse vejledning og undervisning vedrørende vedligehold og udvikling af personlige kommunikationshjælpemidler for unge og voksne med psykomotoriske funktionsnedsættelser med begrænset eller uden verbalt sprog.

Kommunikationsværkstedet er gratis og tilbydes som et forløb til borgere i Nordjylland… læs mere her.

Workshops and projects to support an introduction to AAC..

Handouts from the presentation at Isaac International conference 2018 can be found here: From experience to communication ISAAC 2018


From Experience to Communication..

Through teaching, activity projects and workshops, the TAVSgroup has experienced a need for knowledge and inspiration about creating a framework for communication with people with complex communication needs.
The book “From Experience to Communication” is part of this..

The book describes approaches to alternative communication and gives suggestions for opportunities to work with projects, where the target audience get experiences, which sets the stage for meaningful communication and options to choose for themselves.
Read more here

Desde la experiencia hasta la comunicacion.

A través de la educación, proyectos de actividad y talleres, el grupo de TAVS ha experimentado la necesidad de conocimiento e inspiración sobre la creación de un marco para la interacción con personas con necesidades de comunicación complejas.

El libro “Desde la experiencia hasta la comunicacion” es parte de este trabajo.

Este describe formasde comunicación alternativa, y sugiere oportunidades para trabajar en proyectos donde el público objetivo obtiene experiencias que establecen la escena de comunicación significativa, así como opciones para elegir por sí mismos.

Read more here